Träningsverksamhet

Verksamheten omfattar junior- tävlings- och motionsskidning. Målsättningen är att uppbevara träningsgrupper för olika åldrar och nivåer av skidåkare. Utöver medlemsavgiften betalas verksamhetsavgiften som täcker tävlingsavgifter, licenser/Ski-Pass och övriga kostnader från träningsverksamheten.

Verksamhetsavgiften för år 2017-2018 är 40 euro/idrottare +Skipass eller licens oberoende av träningsgrupp (utom Energi skidskolan och Stefan Löfving skidskolan). Läs Start-up info för 2017-18. Verksamhetsavgiften betalas senast den xx.xx.xxxx. på konto FI27 405010 50018620 i Aktia Bank.